artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 4/2019

laine
Foto:

Väike kokkuvõte sellest, mis 2019. aasta lõpuks tehtud sai ning mis ees ootamas. Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab alari@heakodanik.ee.

Kodanikuühiskonna tervisest kirjutas Alari taas aruandes “Inimõigused Eestis 2020”, täpsemalt ühinemis- ja kogunemisvabaduse peatükis. Lühem kokkuvõte intervjuus Alariga. Ei, võta siiski aega kogu aruande jaoks – ladus ülevaade demokraatia hetkeseisust Eestis.

Kodanikuühiskonna arutellu riigikogu kolmes komisjonis me seekord eriti ei panustanud. Teemaks oli vabatahtlik tegevus. Vaata videosalvestust. Tänavu tuleb ka tavapärane suure saali arutelu … kunagi.

Annetuste soodustamise teemal saime maksuametist hulga andmeid, mis näitavad, et hüppeliselt kasvab annetajate arv, kes piirmäärade tõttu maksusoodustusest täiesti ilma jäävad. Kohtusime rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegoroviga, kes oli vähemasti valmis arutlema. Järgmisena soojendame koos siseministeeriumiga oma paari aasta tagused ettepanekud värskemate andmetega üles ja esitame uuesti maksupoliitikuile. 

Meie esimesed annetamistalgud läksid aga igati kenasti – 128 000 eurot! Järgmised juba tänavu 1. detsembril. Urmo Kübar võttis arvamusloos ka need kaks teemat kokku.

Strateegilise partnerluse arenguprogramm liigub oodatust hüplikumas tempos. Plaanitud kolme ministeeriumi asemel oleme tegelenud seitsme-kaheksaga, igaüks neist oma hirmude ja unistustega (partnerite suhtes) ise kohas. Eks näis, kuhu kevadeks jõuame, aga ka programmi lõppedes jääb riigi sudimine tegevustoetuste poole üheks meie huvikaitse olulisemaks eesmärgiks.

Avatud valitsemise partnerluse vallas valmistasime ette uue tegevuskava koostamist. Alari koos Ott Karuliniga Riigikantseleist kohtusid posu vabaühendustega, lisaks korraldasime väiksema aruteluseminari, nagu ka OGP tegevjuhi Sanjay Pradhani visiidi Eestisse – vaata Sanjay ettekannet ja arutelu Riina Raudsega. Järgnevatel kuudel keskendume uue tegevuskava valguses ministeeriumidega kohtumistele.

Eelnõude infosüsteemi uuendamise ehk õiguse koosloomet toetava uue keskkonna kallal (oli AVP lubadus ja innotiimi projekt) on justiitsministeerium vahepeal üksjagu nokitsenud, Alari käis prototüübi testgrupis. Läheb aega, aga kui asja saab, tuleb sest äge asi.

Ühinguõiguse revisjoni komisjon pidas ka tänavu talvel kolm mammutkoosolekut, et läbi arutada kontseptsiooni põhjal valminud eelnõud. Loe meie kommentaare vabaühendusi puudutavail teemil. Nüüd on tööjärg justiitsministeeriumis, mis võtta, mis jätta, et lõplikud eelnõud kooskõlastusele saata. Jaah, see protsess ongi viis aastat kestnud ja vähemalt üks läheb veel.

Kodanikuühiskonna programmist 2030 uuemat avalikku infot pole, mõned lisaarutelud on toimunud, kinnitamise aeg umbes kolm kuud edasi nihkunud.

KÜSKi tulevik on üsna habras. Nüüd on selge, et 2020 suvest asub KÜSK Viljandis, kuhu tuleb leida uued töötajad kõigi tänaste asemel, aga seegi kipub juba venima. Detsembris toimunud uue juhataja konkursi pidi nõukogu rahvastikuministri ettepanekul pausile panema ja jätma lõppvaliku tegemise veebruaris ametisse asuvale uuele nõukogule. Laual on ka KÜSKi fookuste muutmine, aga sisulisemat arutelu sel teemal pole veel toimunud.