artikkel

VABAÜHENDUSTE ELUJÕULISUSE INDEKS 2021

laine
19. detsember 2022
Foto:

Aastast 2000 on Vabaühenduste Liit korraldanud Eesti ühenduste elujõulisuse hindamist Ameerika Ühendriikide arengukoostöö agentuuri (USAID) koostatud indeksiga, mille aluseks on seitse mõõdet: seadusandlik keskkond, organisatsioonide tegutsemisvõime, majanduslik elujõulisus, eestkoste ja poliitikate mõjutamine, teenuste osutamine, taristu ja avalik maine.

Sügisel valmis 2021. aasta raport (CSOSI), kus võrreldes varasemate aastatega Eestis suuri muutusi märgata ei ole. Peamine, mida esile tuua võrreldes varasemate aastatega, on huvikaitse valdkonna Eesti tulemuste paranemine. Raport toob välja mitu 2021. aastal rakendunud muutust, mille välja töötamisse on oma märgatava panuse andnud vabaühendused ja mis on tugevdanud vabaühenduste rolli poliitikakujundamises: valitsus kiitis heaks lobistidega suhtlemise hea tava, Sidusa Eesti Arengukava 2021-2030 ja selle alaeesmärgi “Kogukondlik Eesti”.

Lisaks toob raport välja juba varasemad ja pikemaajalisemad tegevused nagu rahvaaalgatuse portaal ja vabaühenduste tegevused valimisdebattide sisulisemaks suunamisel, nt Praxise, Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Väitlusseltsi projekt “Märka suslikut” või Loomuse valimiskompass märkamaks loomasõbralikke poliitikuid. 

Loe täispikka raportit Eesti kohta siin.