artikkel

Vabaühenduste juhtimise uuring

laine
27. veebruar 2023
Foto:

2022. aasta sügisel viis antropoloog Sigrid Solnik läbi vabaühenduste juhtimisvaldkonna uuringu. Uuringu raames tegi ta süvaintervjuud 18 töötajaga 14 üsna erinevast Eesti vabaühendusest selleks, et leida vastused kahele suurele küsimusele: 

1. Milline pilt avaneb vabakonna juhtimisest organisatsioonide töötajate pilgu läbi?

2. Mida Vabaühenduste Liit saab organisatsioonide juhtide ja juhtimise toetamiseks teha? 

Uuringu tulemusena sai visandatud pilt, milline on vabaühenduses töötamise kontekst – mis pakub rõõmu (paindlikkus ja võimalus ise ennast juhtida) ja millised on väljakutsed (töötempo ja palganumber). Sõnastasime töötajate ootused juhtidele ja juhtimisele; vaatasime sisse vabaühenduste juhi kompetentsimudelisse ning hindasime, millisel tasemel need kompetentsid on; tõime välja pingekohad juhi töös ja lõpuks püüdsime soovitada, millistel teemadel ja millises vormis sektori organisatsioonide juhte tugida. Kõige selle kohta saab täpsemalt lugeda tulemusi kajastavatelt slaididelt.

See uuring ei oleks olnud võimalik ilma nende 18 imelise inimeseta, kes olid nõus panustama oma aega ja jagama oma mõtteid, kogemusi ning nägemusi vabaühendustes töötamise ja vabaühenduste juhtimise kohta. Aitäh teile!