Uudised

Vabaühendustes 41. nädalal

laine uudised-laine
10. oktoober 2022

Siia koondame uudised nädala jooksul Vabaühenduste Liidu liikmesorganisatsioonides ja teisteski ühingutes toimunu kohta.

Avanes Aktiivsete Kodanike Fondi uus taotlusvoor.

Tule Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuhiks!

Inimõiguste ning vaimse tervise valdkonna organisatsioonid tegid ettepanekud valimisteks.

Riigikaitse valdkonnas tegutsevad vabaühendused saavad Kaitseministeeriumist tegevus- ja projektitoetust taotleda. 

Vaata lisa infokirjadest:

VATEK

Eesti LGBT Ühing

Eesti Inimõiguste Keskus

Ma armastan aidata

Tartu Ärinõuandla