artikkel

Hea valimistava valvurid kutsuvad teavitama ebaausatest kampaaniavõtetest

laine
24. jaanuar 2023
Foto:

Sel nädalal asuvad valimiskampaaniatel silma peal hoidma valimiste valvurid, kelle ülesanne on jälgida valimisvõitluse vastavust heale valimistavale. Hea valimistava on koostatud selleks, et tagada valimiskampaaniates ausa mängu põhimõtete järgimine ja austav suhtumine valijasse, tugevdada demokraatiat ja tõsta valijate teadlikkust.

Hea valimistava keskendub neljale teemale: valimiskulude läbipaistvus, avalike vahendite kuritarvitamine, valimiskampaaniate sisulisus ning kandidaatie seisukohtade avalikkus.

Hea valimistava valvuritena löövad sel aastal kaasa Andrus Karnau, Anna Karolin, Helen Tammemäe, Anna-Kaisa Oidermaa, Tõnis Saarts, Meelis Oidsalu, Steven-Hristo Evestus, Kaarel Taimla ja Siim Espenberg. Kõik hea valimistava valvurid osalevad vabatahtlikena.

“Valvurid tegutsevad eesmärgiga toetada demokraatlikke ja avatud valitsemise väärtusi. Ühelt poolt on oluline distsiplineerida kandidaate järgima valimiste head tava ning tuua välja rikkumisi, teiselt poolt aga tõsta esile ka häid näiteid sisulistest kampaaniategevustest,” ütles valimiste valvurite koordinaator Merle Mändmets.

Hea valimistava teksti leiab http://heakodanik.ee/hea-valimistava-tekst.

Kõigist rikkumiskahtlustest palume igaühel julgelt teada anda aadressil valimistava@heakodanik.ee.

Lisainfo

Merle Mändmets

Valimiste valvurite koordinaator

valimistava@heakodanik.ee

5349 9458