Kaasamise kevadkool 2016: usaldusest ja vastutavusest

VIII Kaasamise kevadkool usaldusest ja vastutavusest toimus 6. mail 2016 Okupatsioonide muuseumis

Sel aastal tahtsime kaasamise kevadkoolis minna tagasi põhilise juurde: kuidas otsustamiseks asjaosaliste vahel usalduslikku suhet luua, hoida ja vajadusel parandada. Teiseks, kuidas viia kaasamisprotsessid läbi nii, et osalised tunneksid end tähtsate osalejatena kui ka vastutavana.

Miks just see teema?

Kaasamine on justkui norm, üksjagu teadmist on nii ametkonda kui vabakonda antud, samuti on julgust nii ametkonnal kui vabakonnal kaasamisel juba ka katsetada ja keerukamaid osalusprotsesse ette võtta. Samas aga takerdume koostöös tihti läbirääkimata eeldustesse või ei oska arvestada ootustega, mis kummalgi poolel konsultatsiooniprotsessis teisele on. Tulemuseks on, et ilusti alanud plaan ei lõppegi nii ilusasti.

Midagi pole teha: räägime liiga tihti teineteisest mööda. Teate ju küll neid olukordi, kus ministeeriumiametnik näib eluvõõras, või siis kodanikuühiskonna aktivist lahmiv ja vastutustundetu. Räägime ootustest ja vastutavusest, taktikalistest ja strateegilistest valikutest, kaasamisprotsessi riskide hindamisest. Teeme väikese pingutuse sildamiseks, et otsustusprotsessid saaksid avatumad ja kaasamine-osalemine tulemuslikum.

Kaasamiskoolis lõime ruumi ootustest rääkimiseks, kuulasime Briti mõttekoja Involve soovitusi ning mängisime läbi ühe läbimõeldud ja arvestava konsultatsiooniprotsessi kavandamise.

Kava: 

10.30 Registreerimine

11.00 Sissejuhatus päeva: mida kaasamisprotsessis partnerilt ootan?

Maris Jõgeva (EMSL) vestles ühe ametniku ja ühe vabakondlasega ootustest ja neile vastamisest. Osalevad Silvia Lotman (Eestimaa Looduse Fond) ja Rait Kuuse (Sotsiaalministeerium)

11.30 Tactical and Strategic Approaches for a Meaningful Relationship in Policy Development. Sarah Allen, Involve (ingliskeelne ettekanne videosilla abil).

12.00 Grupitöö: hea kaasamis- ja kaasarääkimise plaani koostamine

13.15-14.00 Lõuna

14.00 Ühe rohelise raamatu sündimise lugu: kuidas alkoholipoliitika arengusuunad kirja said. Triinu Täht, sotsiaalministeerium

14.20 Töö gruppides. Kokkuvõtted.

16.15 Mida sa ei räägi, seda otsustaja ei tea. Mida sa ei küsi, sellest sulle ei räägita. Yoko Alender, Riigikogu liige.

Materjalid

Sarah Allen: Tactical and Strategic Approaches for a Meaningful Relationship in Policy Development

Kaasamise meetodid

Triinu Täht: Alkoholipoliitika rohelise raamatu sündimise lugu

Kaasamise hea tava kontroll-leht

Riskide maatriks

Sarah Allen juhib Briti mõttekojas Involve tööd demokraatiauuenduste suunal. Ta on poliitilise osaluse usku ning selles eestkõnelejaks, olnud nii osalusprotsesside analüüsija, kui kampaaniate korraldaja. Sarah usub, et osalemine on vajalik ja tähtis nii demokraatia arenguks, paremateks otsusteks, otsuste legitiimsuseks, vastutavuseks kui esindatavuseks, ja et sisulist osalemist on võimalik parandada ainult kaasamiprotsesside reformimise kaudu. Oma videoettekandes räägib ta, kuidas kaasamisprotsesse plaanida nii, et lambad terved ja hundid söönud, aga kompromisse tehes ei kannataks ei ambitsioon ega tulemus. 

Kevadkooli korraldame koostöös Riigikantseleiga, kes me hea partnerina hoolitseb samuti selle eest, et kaasamispraktikad ja poliitikakujunemise avatus paraneksid.