artikkel

Veel uudiseid HTMi ja SoMi hasardiraha tulevikust

laine
10. aprill 2019
Foto:

Alari käis eile mõlemas ministeeriumis külas ja lisaks kvartaliaruandes selgitatule võtab kokku, mida teab kummagi tulevikuplaanidest.

Haridus- ja Teadusministeerium valis siis strateegilised partnerid kolmeks aastaks enda tarkuse ja seniste aastatoetuste saajate pealt välja. Lisaks andis n-ö vaheaastaks üheaastased tegevustoetused veel portsule organisatsioonidele. Taktikat võib läbipaistmatuse ja konkursi puudumise tõttu laita, aga mõista võib ka kiirustamist, sest hasartmängumaksunõukogu kaotas Riigikogu alles oktoobri keskel ja esimeste ülekanneteni jõutakse nüüdki alles aprillis, mis on juba hilja.

Igatahes hakkab HTM mõneti tagantjärele süsteemi ikkagi välja töötama ehk tulevikuks paremaks putitama. Nagu nõukogu kaotamise idee oligi, soovib ministeerium rahastamist veidi korrastada ja süsteemsemaks muuta ehk anda rohkem toetusi tõhusamalt, mis tähendab praktikas vähemaid saajaid. Enim küsimusi on mõistagi neil, kes on tänavu üheaastase tegevustoetuse real või üldse mitte kusagil. Neile häid vastuseid täna pole, aga aasta jooksul püüab HTM tegijatega täpsemalt läbi rääkida, mida, kuidas ja keda ta ise edaspidi toetada tahaks, ja kas näiteks osad senised pihustunud toetused ei võiks käia rohkem mõne suurema organisatsiooni või koostöö kaudu. 

Hetkel HTM avalikke konkursse ei plaani, aga kus on valdkonnas konkurents, võidakse hakata tõsisemalt hindama eri tegijate mõju ja teadmistepõhisust. Seni limbosse või kõrvalejäänud partnerid peaksid igal juhul oma valdkonna kontaktide või osakonnajuhatajatega koos või ükshaaval suhtlema ja oma huvidest märku andma. Ja mida paremini suudab iga valdkond oma kolleegidest MTÜdega konkurentsi asemel koostööd teha, seda parem. Muidu otsustab ministeerium teie eest, otse öeldes.

Tehnilise poole pealt tuleb kiita bürokraatia vähenemist: kuna kõik vormistatakse edaspidi tegevustoetustena, ei pea esitama detailset finantsaruandlust ja ei sõlmita isegi lepingut, vaid toetused antakse käskkirja alusel ja partneri tegevuskava (koostööprotokoll) põhjal.

Sotsiaalministeerium andis 2019 aastatoetused ainsana vana korra alusel välja, võites sellega endale aega uue süsteemi disainimiseks. Sellega liigutakse nüüd jõudsalt edasi.

Puudega inimeste ühingute valdkonnas korraldati eraldi riigihange, mille tulemusena peaks valmima nii kaasaval kui ka analüütilisel moel ettepanekud tulevaseks rahastuskorraks ja valdkonna huvikaitsest üldisemalt.

Kõigis teistes SoMi teemades on maja oma eesmärgid ja tegevused ära kaardistanud, sh vajadused partnerite järele, ja hetkel täpsustab neid. Edasised sammud peaksid olema avalikud konkursid ja/või läbirääkimised partneritega, et ideaalis sügiseks oleks selgus 2020 rahastuse kohta majas, niivõrd-kuivõrd.

Erinevalt HTMist jäid SoMis alles ka väikeprojektid, mida saab neli korda aastas taotleda RTK kaudu.

Üldine põhimõte hasardi ümberkorraldamisel on algusest peale olnud ka see, et vähendada ministeeriumidevahelist dubleerimist ja koondada ühe tegevuse toetamine ühte majja. See nõuab läbirääkimisi esiteks majade endi vahel, aga ka partneritega, kes oli seni harjunudki saama üsna sarnaseks asjaks mitmest kohast toetust. Mis tähendab – kibe tõde – et keegi jääb lõpuks ka n-ö ilma, ja ega õigustatud ootust rahastuse jätkumisele ei saa nagunii kellelgi olla.

Lisainfot või anda või küsida alari@heakodanik.ee. Vabaühenduste Liidu poolt hoiame nagunii mõlemas majas toimuval silma peal ja SoMile oleme natuke rohkem nõuga abiks, et tulevik võimalikult mõistlik saaks.