artikkel

Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2019

laine
8. aprill 2019
Foto:

Meenutuseks neile, kes nädalakirju lugeda ei jaksa, mis asju me viimases kvartalis riigiga ajasime. Kel on mõtteid, mida ja kuidas paremini või üldse mitte teha, kirjutab alari@heakodanik.ee.

Koalitsioonilepe sai täitsa tavaline. Ilmselt ametisse asuv valitsus lubab jätkata meie senistegi põhiteemadega: kaasamise edendamine, rahastamise korrastamine ja eraraha meelitamine. Vaata meie kokkuvõtet. Kuidas tegelikult läheb – looda parimat, karda halvimat …

Hasartmängumaksu tulevik. Sotsiaalministeerium sai paika neli korda aastas toimuvate väikeprojektide korra (esimene voor RTK e-keskkonnas avatud) ja mõtleb praegu välja strateegiliste partnerite valiku aluseid tulevaks aastaks. Kuna SoM ei jaganud eelnõu avalikult, ootab alari@heakodanik.ee jätkuvalt uuele korrale (ja äsna valminud RTK keskkonnale) parandusettepanekuid.

Haridus- ja Teadusministeeriumis pidevat taotlemist ei tule, majas valiti suht salaja välja strateegilised partnerid kolmeks aasta ning jagati ühe-aastased tegevustoetused (kaks eri asja), aga miks just sellised valikud tehti ja kas ning kuidas edaspidi jala ukse vahele saab, on veel päris segane, sh HTMile endale. Vt nende selgitusi. Kui saame targemaks, kirjutame nädalakirjas.

Senised regionaalsed investeeringutoetused saavad olema edaspidi maakondlike arengukavade elluviimiseks, RM kooskõlastas hiljuti eelnõu, eks taotlemine ka varsti.

Strateegilise partnerluse tugevdamist ministeeriumides oleme siseministeeriumi ja riigikantseleiga pikalt nuputanud. Nüüd otsib RK aprillis arenguprogrammi elluviijat.

Rahastamise korrastamise muude teemadega jätkamiseks istusime SiMis koos, vt protokolli. Tegevus jätkub töörühmades nii: mõju hindamine (juhib Marge Maidla, SEV); Riigi toetusvõimaluste koondamine ühele platvormile, sh aruandlus (Alari Rammo, Vabaühenduste Liit); Ühenduste rahastamise juhendmaterjali kaasajastamine (Kersti Ringmets, SIM); Vabaühenduste rahastamise korraldamine KOV-ides (Agu Laius, KÜSK).

Rahvastikuteemadega tegeleva algatuse #kuidasmekestame senine töö sai kokku võetud, vaata ettepanekuid päris lehe lõpust.

Kodar 2030. Kodanikuühiskonna arengukava uuendamisel on töörühmad kaardistuste ja sihtide seadmisega lõpetanud, järgneb tegevuste timmimine.

Tulumaksusoodustuse saamine kiireneb juulist. Uus kord jõustub 1. juulist 2019 ehk maksuhaldur hakkab otsuseid tegema iga kuu.

Ekspertidena lõime kaasa uuringu ettevalmistamises ja tagasisides vabatahtlikkuse teemal, vaata värskeid tulemusi.

Valimiste valvurid hoidsid jaanuaris-veebruaris taas silma peal hea valimistava järgimisel. Kommenteerisime kampaaniaid iganädalaselt ETVs ja kõikjal mujal meedias ning nentisime valdavalt, et suuri rikkumisi polnudki, või on kandidaadid nõnda kavalad, et suudavad suuremate sigadustega silma alt eemal toimetada.

Annetuste kogujate võrgustiku liikmed arutasid märtsis, kuidas, kus ja kellega annetamisest rääkida, kuidas (püsi)annetajaid juurde saada ja neid hoida. Kohtumiste materjalid kogume siia, et saaksid ise uurida, kui kohale tulla ei saanud. Järgmisel kohtumisel mai teises pooles räägime tehnilistest abivahenditest ja tööriistadest, mis annetuste kogumise lihtsamaks muudavad (lahendused kodulehekülgede ja sotsiaalmeedia jaoks jms).

Huvikaitsevõrgustik arutas jaanuaris, mida organisatsioonid seoses Riigikogu valimistega teevad ja milliseid koostöövõimalusi liikmete vahel on. Uus kohtumine on plaanis enne suve, et koos analüüsida uue koalitsiooni ja valitsuse võimalikku mõju huvikaitseorganisatsioonidele.